ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1 ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
€25 / ΤΟ ΜΗΝΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

SPECIAL OFFER

8 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
€50 / ΤΟ ΜΗΝΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 8 ΏΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ
€450 / ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 8 ΏΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

AFROCUBAN FAMILY

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ
€450 / ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 8 ΏΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ