Με την μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και με το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαμβάνει έννοιες.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθμός, μελωδία, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), με πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο. Ευαισθητοποιούνται μουσικά.

Edit